Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 22/1/2023 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 22/1/2023 - DL

-Mồng Một Tết Nguyên Đán (Mồng 1 Tết cha) ÂL-
-Ra mắt ông bà tổ tiên đầu năm (Cúng đầu năm) ÂL-
Stt.1: (01/01 ÂL) Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh (*) - Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Di Lặc..
Bắc Tông: Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử.


= Kết quả: Chủ nhật, 01/01/2023 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 01/01/2566 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 01/01/2566 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)*

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)

Lịch Âm Dương - 22/1/2023 [Xem hôm nay]

Năm 2023 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 22/1/2023 [Xem hôm nay]

Lịch Âm Dương Tháng 1 Năm 2023

Lịch Âm Dương Tháng 1 Năm 2023

Bấm vào đây để xem lịch kết hợp

Bấm vào đây để xem lịch năm

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.