Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 14/1/2023 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 14/1/2023 - DL

-Cúng tiễn ông Táo Chầu Trời 23/12 ÂL-
-[Đưa] Cúng tiễn ông Táo về trời 23 tháng chạp ÂL-
Stt.74: (23/12 ÂL) [Đưa] Cúng tiễn ông Táo về trời (*) - Ông Công, ông Táo là hai vị thần khác nhau. Ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà. Ông Táo là 3 vị đầu rau (2 nam, 1 nữ) trong coi việc bếp núc trong gia đình.
Theo phong tục, lễ cúng 23 tháng Chạp là lễ tiễn chung ông Công, ông Táo về trầu trời.
Ông Công, ông Táo lên trời báo cáo thỉnh thị Ngọc Hoàng trong 7 ngày từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp, những năm lịch âm không có ngày 30 tháng Chạp thì làm lễ đón ông Công, ông Táo về vào ngày 29 tháng Chạp. .


= Kết quả: Thứ bảy, 23/12/2022 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 23/12/2566 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 23/12/2566 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2645 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)*

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)

Lịch Âm Dương - 14/1/2023 [Xem hôm nay]

Năm 2023 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 14/1/2023 [Xem hôm nay]

Lịch Âm Dương Tháng 1 Năm 2023

Lịch Âm Dương Tháng 1 Năm 2023

Bấm vào đây để xem lịch kết hợp

Bấm vào đây để xem lịch năm

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.