LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Chuyển đổi lịch âm dương [Pro Version] « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Chuyển đổi lịch âm dương [Pro Version]

Chuyển đổi lịch dương sang lịch âm. Tra cứu lịch âm dương trọn đời. Có tích hợp sự kiện và danh ngôn.

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v3.3.31 - 25/04/2023)

Version Update Description
v3.3.31 25/04/2023 + Fix lỗi tra cứu tháng nhuận âm lịch bị nhảy không cố định
v3.3.3 14/03/2023 + Tinh chỉnh một số lỗi nhỏ ở phần Lịch Âm Dương Pro.
+ Chỉ hiển thị sự kiện ở tháng bình thường (Tháng đủ), không hiển thị ở tháng Nhuận (Tháng bù)
v3.3.2 23/02/2023 + Fix lỗi hiển thị sai tháng nhuận trong Âm lịch.
+ Năm 2023 lịch âm có tháng 02 nhuận (2 tháng hai)
v3.3.1 17/02/2022 + Nạp thêm thư viện danh sách sự kiện cộng đồng LGBT vào lịch ngày.
Ngày build source: 29/11/2020 00:00:00 - v1.0.0

Ủng hộ Kim Ngân,
nhà phát triển phần mềm này!