LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Chuyển đổi lịch âm dương [Pro Version] « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Chuyển đổi lịch âm dương [Pro Version]

Chuyển đổi lịch dương sang lịch âm. Tra cứu lịch âm dương trọn đời. Có tích hợp sự kiện và danh ngôn.

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v3.3.1 - 17/02/2022)

Version Update Description
v3.3.1 17/02/2022 + Nạp thêm thư viện danh sách sự kiện cộng đồng LGBT vào lịch ngày.
Ngày build source: 29/11/2020 00:00:00 - v1.0.0