Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - Hôm nay

Hôm nay ngày: 03/10/2023 - DL

= Kết quả: Thứ ba, 19/08/2023 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 19/08/2567 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 19/08/2567 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)*

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)

Lịch Âm Dương - Hôm nay

Năm 2023 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - Hôm nay

Lịch Âm Dương Tháng 10 Năm 2023

Lịch Âm Dương Tháng 10 Năm 2023

Bấm vào đây để xem lịch kết hợp

Bấm vào đây để xem lịch năm

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.