Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - Hôm nay

Bạn đang tìm ngày: 22/03/2023 - DL

-Ngày Nước sạch Thế giới 22/3 DL-
-Hội Đâm Trâu Tháng 2 -Tháng 3 (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) ÂL-

= Kết quả: Thứ tư, 01/02/2023 - ÂL

Phật Lịch Bắc Tông: 01/02/2566 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 01/02/2566 - ÂL

---

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)*

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)

Lịch Âm Dương - Hôm nay

Năm 2023 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - Hôm nay

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.