Tra Phật Lịch - Hôm nay

Bạn đang tìm ngày: 02-08-2021 - DL

Phật Lịch Bắc Tông: 02-08-2565 - DL*

Phật Lịch Nam Tông: 02-08-2565 - DL

Tức là: 24-06-2021 - ÂL
Phật Lịch Bắc Tông: 24-06-2565 - ÂL*
Phật Lịch Nam Tông: 24-06-2565 - ÂL
---
Phật Đản lần thứ: 2644 (15-04 ÂL, tức là 06-06 DL năm 2020)
Phật Đản lần thứ: 2645 (15-04 ÂL, tức là 26-05 DL năm 2021)*
Phật Đản lần thứ: 2646 (15-04 ÂL, tức là 15-05 DL năm 2022)

Đổi Năm Phật Lịch

Các ngày lễ Phật - Năm nay

Stt Ngày Sự kiện Mô tả Bắc Tông* Nam Tông
Tháng 01 ÂL
1 Ngày 01
(12-02-2021)
Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Di Lặc Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử
2 Ngày 05
(16-02-2021)
"Lễ Húy Nhật" Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng - Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVN TN Đại lão Hoà thượng: THÍCH GIÁC NHIÊN viên tịch ngày mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Mùi (1979) tại chùa Thiền Tôn, Huế; trụ thế 101 năm, với 68 Hạ lạp. Bảo tháp của Ngài hiện tôn trí tại khuôn viên Tổ Đình Thiền Tôn Huế. Lễ húy nhật tổ chức tại Tổ đình Thiền Tôn (Chùa Thiền Tôn) thôn Ngũ Tây, phường An Cựu, thành phố Huế và chùa Long Vĩnh, Sài Gòn, Việt Nam, và Pháp viện Minh Đăng Quang Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, TPHCM
3 Ngày 06
(17-02-2021)
Thánh đản Phật Định Quang Như Lai (*) Còn gọi là Ngày Vía Phật Định Quang Như Lai
4 Ngày 15
(26-02-2021)
Rằm Tháng Giêng (Lễ Thượng nguyên) (*) Còn gọi là Lễ/Tết Nguyên Tiêu. Và là Lễ phóng sinh Ngày rằm Thượng Nguyên này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức Ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch
5 Ngày 22
(05-03-2021)
Tổ Thập Tháp viên tịch Tức tổ Phước Huệ, Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần
6 Ngày 22
(05-03-2021)
"Lễ Húy Nhật" Đức Cố Đại trưởng Lão Hòa Thượng - Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVN TN Đại trưởng lão Hoà thượng: THÍCH TỊNH KHIẾT viên tịch ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (1973). Trụ thế 83 năm, 64 hạ lạp.Bảo tháp của Ngài an trú tại Tổ đình Tường Vân, hiệu là Thanh Trai. Lễ húy nhật tổ chức tại Tổ đình Tường Vân, phường Thủy Xuân, thành phố Huế và Thiền viện Vạn Hạnh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
7 Ngày 28
(11-03-2021)
"Lễ Húy Nhật" Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng - Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVN TN Đại lão Hoà thượng: THÍCH QUẢNG ĐỘ viên tịch ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý (2020) tại Chùa Từ Hiếu Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ thế 93 năm và 73 hạ lạp. Xá lợi của Ngài được rải về Biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 19 tháng 3 năm Canh Tý (2020) để hải táng theo di huấn của Ngài ký ngày mồng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi (2019) - Tức 5/4/2019 dương lịch. Bảo tháp của Ngài an trú tại Tổ đình Long Quang, Cố đô Huế (Tu viện Long Quang, Huế). Lễ húy nhật tổ chức tại Tu viện Long Quang và một số Chùa ở hải ngoại GHPGVN TN
8 Ngày 30
(13-03-2021)
Tổ Khánh Anh viên tịch Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2
Tháng 02 ÂL
9 Ngày 08
(20-03-2021)
Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu-ni xuất gia (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Thích ca Và là ngày vía tôn giả A-nan-đà
10 Ngày 15
(27-03-2021)
Rằm Tháng 2 (*) Ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu-ni (nhập Niết Bàn/nhập Diệt)
11 Ngày 19
(31-03-2021)
Ngày Quán Thế Âm Bồ Tát giáng sanh/ đản sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Theo Bắc Tông
12 Ngày 21
(02-04-2021)
Ngày Đức Phổ Hiền Bồ Tát giáng sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát Theo Bắc Tông
Tháng 03 ÂL
13 Ngày 02
(13-04-2021)
Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tiên
14 Ngày 06
(17-04-2021)
Ngày Phật Ca Diếp nhập niết bàn (*) Còn gọi là Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả
15 Ngày 16
(27-04-2021)
Ngày Phật Mẫu Chuẩn Đề đản sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Theo Bắc tông
16 Ngày 20
(01-05-2021)
"Lễ Húy Nhật" Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng - Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVN TN Đại lão Hoà thượng: THÍCH ĐÔN HẬU viên tịch ngày 21 tháng 3 năm Nhâm Thân 1992, tại Tổ Đình Linh Mụ, Huế, Việt Nam. Trụ thế 88 tuổi với 68 năm hạ lạp. Bảo tháp của Ngài an trú tại khuôn viên chùa Thiên Mụ, thành phố Huế (Linh Mụ). Lễ húy nhật tổ chức tại tại chùa Linh Mụ, thành phố Huế
Tháng 04 ÂL
17 Ngày 04
(15-05-2021)
Ngày Văn Thù đại sĩ đản sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Văn Thù Bồ Tát
18 Ngày 15
(26-05-2021)
Rằm Tháng 4 - Đại Lễ Phật Đản và lễ tắm Phật (*) Còn gọi là Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh. Trước đây là ngày 8/4 Theo Bắc tông Đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: Đản sanh; Thành đạo; Nhập diệt. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh
19 Ngày 16
(27-05-2021)
Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni Truyền thống Bắc tông
20 Ngày 20
(31-05-2021)
Ngày Bồ tát Thích Quảng Đức "vị pháp thiêu thân" Còn gọi là Ngày Vía Bồ Tát Quảng Đức
21 Ngày 23
(03-06-2021)
Ngày Bồ Tát Phổ Hiền thành đạo Còn gọi là Ngày Vía Đức Bồ tát Phổ Hiền
22 Ngày 28
(08-06-2021)
Ngày Đức Phật Dược Sư đản sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Dược Sư
Tháng 05 ÂL
23 Ngày 13
(22-06-2021)
Mừng ngày sinh của Già Lam Bồ Tát (*) Còn gọi là Ngày vía Già Lam Thánh Chúng Theo Bắc tông
Tháng 06 ÂL
24 Ngày 02
(11-07-2021)
"Lễ Húy Nhật" Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng - Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVN TN Đại lão Hoà thượng: THÍCH HUYỀN QUANG viên tịch ngày mồng 3 tháng 6 năm Mậu Tý (2008) tại Phương Trượng Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Ngài trụ thế 89 năm và 69 hạ lạp. Bảo tháp của Ngài hiện tôn trí tại khuôn viên Khuôn viên Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Lễ húy nhật tổ chức tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định và chùa Chánh Thiên Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
25 Ngày 03
(12-07-2021)
Ngày Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (*) Còn gọi là ngày vía Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
26 Ngày 15
(24-07-2021)
Rằm Tháng 6 Đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân
27 Ngày 19
(28-07-2021)
Ngày Quan Thế Âm Thành Đạo (*) Còn gọi là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát Theo Bắc tông Vía tổ Khánh Hoà, tổ thứ nhất của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam
28 Ngày 24
(02-08-2021)
Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ "vị pháp thiêu thân" Còn gọi là Ngày Vía Đại đức Thích Thanh Tuệ
29 Ngày 26
(04-08-2021)
Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang "vị pháp thiêu thân" Còn gọi là Ngày Vía Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang
30 Ngày 27
(05-08-2021)
Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu "vị pháp thiêu thân" Còn gọi là Ngày Vía Đại đức Thích Tiêu Diêu
Tháng 07 ÂL
31 Ngày 13
(20-08-2021)
Ngày Đại Thế Chí Bồ Tát đản sanh (*) Còn gọi là Ngày Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
32 Ngày 15
(22-08-2021)
Rằm tháng 7 (Lễ Trung nguyên) (*) Và là Lễ Vu Lan Báo Hiếu (Ngày Vu Lan Bồn). Nhắc tới đạo hiếu là nói đến ngài Mục Kiền Liên (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát) người được Phật Thích Ca dạy thiết lễ Vu Lan Bồn, ngày rằm tháng bảy năm đó, thân mẫu của ngài được thoát nạn. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời. Lễ phóng sinh Theo Bắc tông
33 Ngày 24
(31-08-2021)
Ngày Long Thụ Bồ Tát đản sanh Còn gọi là Ngày Vía Long Thụ Bồ Tát Một trong bát tông của Phật Giáo Đại Thừa
34 Ngày 30
(06-09-2021)
Ngày Đức Địa Tạng Bồ Tát thành Đạo (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
Tháng 08 ÂL
35 Ngày 03
(09-09-2021)
Ngày Đức Lục Tổ Huệ Năng thị tịch Còn gọi là Ngày vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
36 Ngày 06
(12-09-2021)
Lễ giỗ Tịnh Độ tông chủ Huệ Viễn lão Tổ Còn gọi là Ngày vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)
37 Ngày 08
(14-09-2021)
Tưởng nguyện Khánh Vía Tổ sư thiền tông đời pháp thứ hai: A Nan Đà (*) Còn gọi là Ngày Vía Tôn Giả A Nan Đà (Ananda)
38 Ngày 15
(21-09-2021)
Ngày Nguyệt Quang Bồ Tát đản sanh Hay còn gọi là Nguyệt Tịnh Bồ Tát. Ngày vía Nguyệt Quang Bồ Tát
39 Ngày 22
(28-09-2021)
Ngày Đức Nhiên Đăng Cổ Phật đản sanh Còn gọi là Ngày vía Đức Phật Nhiên Đăng
Tháng 09 ÂL
40 Ngày 02
(07-10-2021)
Ngày Đại đức Thích Quảng Hương "vị pháp thiêu thân" Còn gọi là Ngày Vía Đại đức Thích Quảng Hương
41 Ngày 09
(14-10-2021)
Ngày Ma Lợi Chi Bồ Tát đản sanh Còn gọi là Ngày Vía Ma Lợi Chi Bồ Tát
42 Ngày 11
(16-10-2021)
Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ "vị pháp thiêu thân" Còn gọi là Ngày Vía Đại Đức Thích Thiện Mỹ
43 Ngày 15
(20-10-2021)
Rằm tháng 9 Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo
44 Ngày 19
(24-10-2021)
Ngày Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất gia (*) Còn gọi là Ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Theo Bắc tông
45 Ngày 30
(04-11-2021)
Ngày Đức Phật Dược Sư Lưu Ly thành đạo (*) Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly
Tháng 10 ÂL
46 Ngày 05
(09-11-2021)
Lễ giỗ Sơ Tổ Đạt Ma Còn gọi là Ngày vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)
47 Ngày 15
(19-11-2021)
Rằm tháng 10 (Lễ Hạ nguyên) (*) Và là Lễ tạ ơn trong Đạo Phật (Thanksgiving) – là một trong bốn ơn của Phật giáo mà đức Phật đã dạy khi ngài còn tại thế. Sau khi cúng tạ ơn, cả gia đình sum họp quanh bếp lửa hồng của mùa đông giá rét với một bữa cơm đoàn tụ, ấm cúng
Tháng 11 ÂL
48 Ngày 01
(04-12-2021)
Tổ Huệ Quang viên tịch Pháp Chủ GHPGVN, nhiệm kỳ I
49 Ngày 17
(20-12-2021)
Ngày Đức Phật A Di Đà đản sanh (*) Còn gọi là Ngày vía Đức Phật A Di Đà. Giáo chủ thế giới Phật giáo Tây phương Theo Bắc tông
Tháng 12 ÂL
50 Ngày 08
(10-01-2022)
Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo (*) Còn gọi là Ngày vía Đức Phật Thích Ca. Nên nấu cháo cung dưỡng Ngài và làm nhiều công quả, tích phúc đức Theo Bắc tông
51 Ngày 15
(17-01-2022)
Ngày Hiệp kỵ Tức là ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam
52 Ngày 20
(22-01-2022)
Hoà thượng Thích Thiện Hoa viên tịch Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVN TN
Stt Ngày Sự kiện Mô tả Bắc Tông* Nam Tông


Hướng dẫn: Ngày trong ngoặc có màu xanh dương là ngày đã đổi sang Lịch Dương. Tháng được đóng khung màu xanh lá đại diện cho tháng hiện tại. Sự kiện có ký hiệu (*) nghĩa là sự kiện lớn, quan trọng, hoặc nổi bật.
 • Đản sanh: Nói lên ý nghĩa sự ra đời của đức Phật nhằm đem lại cho muôn loài (trong đó loài người là quan trọng nhất) một niềm vui hân hoan xán lạn, và đồng thời cũng là để tô điểm cho cõi đời này thêm nhiều hương hoa tươi đẹp.
 • Giáng sanh: Hay "giáng sinh" hàm có nghĩa là đức Phật từ một nơi cao xa mà xuống một chỗ thấp để sinh ra.
 • Niết bàn: Nguyên lai, từ “niết bàn” được dùng để chỉ cho trạng thái “lửa tắt” (hay “củi hết lửa tắt” – nghĩa là, con người khi thân xác và trí năng đều nguội lạnh thì tức là đã chết, giống như củi hết lửa tắt). “Niết bàn” có hai loại: Hai thứ Niết Bàn, Bốn thứ Niết Bàn.
 • Viên tịch: Nhập diệt, Diệt độ, Viên tịch, Thị tịch (hay Nhập niết bàn) đều được dùng để chỉ sự chết của Ngài.
 • Xuất gia: Xuất gia theo nghĩa đen là ra khỏi nhà. Nhưng đầy đủ thì xuất gia mang ba ý nghĩa chính: Xuất thế tục gia, Xuất phiền não gia, Xuất tam giới gia.
 • Thành đạo: Thành Đạo cũng đồng nghĩa như Thành Phật. Mặt khác, Thành đạo là Phật đã đi hết, đã cuối đoạn đường mà Bồ tát đã phãi đi, đã thể nhập tận cùng trong nhỏ tận cũng và trùm hết cái lớn tận cùng lớn, tức là đã đạt được bao trùm cả đại đạo, là bể cả của muôn sông, là không giới của Vũ-trụ, là bao hàm cả vu-trụ vô sở hữu và biến nhập trong tất cả và ngoài của tất cả và còn gọi là Nhất thiết chủng trí...
 • An cư kiết hạ: Mùa an cư có hai ý nghĩa: Thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho Tăng Ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư Tăng, chư Ni tu hành được tinh tấn và kết quả tốt.
 • Lễ húy: Hay Lễ Húy Nhật, ngày giỗ theo âm Hán. Tức là lễ kỷ niệm ngày mất của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cũng có nghĩa là ngày kiêng kỵ.
 • GHPGVN TN: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất. Thành lập tháng 1 năm 1964.
 • GHPGVN: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thành lập tháng 11 năm 1981. Năm 1981, Đại hội các tổ chức Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Một tổ chức mới ra đời, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là hợp nhất của 9 tổ chức.
 • Hạ lạp: Hạ lạp hay Tuổi hạ là một cách thức tính thời gian công đức tu hành của một tu sĩ Phật giáo. Thời gian công đức tu hành này có thể ảnh hưởng đến tiến trình đề cử và suy tôn các chức danh Phật giáo, đặc biệt trong Tịnh độ tông.
 • Bảo tháp: Tháp, bảo tháp, nhập bảo tháp để thờ xá lị của chư Phật hoặc của các bậc thành đạo như Bồ-tát, Duyên-giác, A-la-hán; hoặc để táng di cốt của các bậc tôn túc từng hành đạo trong các ngôi chùa. Tháp cũng là nơi các đệ tử của Phật dựng kỷ niệm ở những địa điểm quan trọng trong cuộc đời đức Phật như: Tứ Động Tâm nơi mà Phật Đản Sinh, Thành Đạo, Chuyển Pháp, Nhập Niết Bàn. Về sau Tháp có thể an trí cả kinh điển bên trong hoặc là đối tượng để thờ cúng, thiền định, các bảo tháp loại này thường bằng đồng, gỗ, vàng, bạc, ngọc... nêu biểu các biểu tượng giáo lý của Phật giáo.
 • Xá Lợi: Những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã.
 • Hải táng: Thả xa lợi xuống biển.
Các nguồn sự kiện: Tham khảo tại GHPG Việt Nam, Hoa tiêu VN, GHPG ĐakLak.

+ Ngoài ra, còn rất nhiều vị Phật, Bồ Tát khác có những ngày lễ tưởng niệm ngày đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn có ghi lại trong kinh sách nhà Phật, có thể tìm hiểu thêm.
[Xem thêm]

Những ngày trai (ÂL)

Stt Ngày trai Ngày Tháng Xem
1 Hai ngày 1, 15 Hàng tháng Tra lịch Âm Dương
2 Bốn ngày 1, 14, 15, 30 Hàng tháng Tra lịch Âm Dương
3 Sáu ngày 8, 14, 15, 23, 29, 30 Hàng tháng Tra lịch Âm Dương
4 Tám ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 30 Hàng tháng Tra lịch Âm Dương
5 Mười ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 Hàng tháng Tra lịch Âm Dương
6 Một tháng Hàng ngày 1 hoặc 4 hoặc 7 hoặc 10 Tra lịch Âm Dương
7 Ba tháng Hàng ngày 1, 7, 10 Tra lịch Âm Dương
8 Bốn tháng Hàng ngày 1, 4, 7, 10 Tra lịch Âm Dương
9 Trường trai Hàng ngày Hàng tháng Quanh năm
Stt Ngày trai Ngày Tháng Xem
Hướng dẫn: Quý Phật tử có thể chọn một trong các ngày trai bên trên để làm ngày trai cho mình. Ăn chay, cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp.

GHI CHÚ

1. Đây là Phật Lịch Trọn Đời để tham khảo, bao gồm các ngày Lễ quan trọng của Phật Giáo Việt Nam Bắc Tông và Nam Tông.

2. Ngày bắt đầu Phật Lịch Bắc Tông: Rằm tháng 2 âm lịch (Ngày kỷ niệm vía Phật Thích Ca nhập niết bàn).

3. Ngày bắt đầu Phật Lịch Nam Tông: Rằm tháng 4 âm lịch (Ngày lễ Tam Hợp - Vesak hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā): Đản sanh; Thành đạo; Nhập diệt).


1. Phật lịch được bắt đầu tính từ năm Phật nhập niết bàn (tức năm 544 TTL).

2. Tuổi thọ của đức Phật là 80 tuổi, cho nên Phật Lịch cộng thêm 80 năm (544 + 80) sẽ được Phật Đản. Rằm tháng 4 chính là ngày Phật Đản Sanh của năm đó.

+ Cách tính Phật Lịch được tham khảo tại: Thư Viện Hoa Sen.

+ Danh sách các ngày Lễ được tham khảo tại: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

+ Từ viết tắt: TTL (Trước Tây Lịch) = TCN (Trước Công Nguyên).


1. Bắc Tông hay còn gọi Phái Đại Thừa (Mahayana) tức là "cỗ xe lớn" hay còn gọi là Đại Thặng tức là "bánh xe lớn" là một trong hai trường phái lớn của đạo Phật. Phật giáo Ấn Độ truyền sang các nước phía bắc. Trong một số tài liệu hiện đại, các danh xưng Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Bắc truyền hay Phật giáo Phát triển, cũng được xem là tương đương và có thể được dùng để thay thế thuật ngữ Phật giáo Đại thừa. Được gọi là tôn giáo cải cách. Giáo lý Đại thừa có nhiều cái mới so với đạo Phật nguyên thủy.

2. Nam Tông (Phật giáo nguyên thủy – Theraveda) hay còn gọi Phái Tiểu Thừa (Hyayana) nghĩa là "cỗ xe nhỏ". Phật giáo Ấn Độ truyền sang các nước phía nam. Tiểu thừa được một số đại biểu phái Đại thừa (Mahayana) thường dùng chỉ những người theo "Phật giáo Nguyên thủy", "Phật giáo Nam Tông". Ngày nay ý nghĩa chê bai của danh từ này đã mất đi và không còn được sử dụng.

3. Vậy ở Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam đều có cả Bắc Tông và Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông chiếm cao hơn.

+ Phân biệt Bắc Tông và Nam Tông: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

+ Tìm hiểu Phật giáo tại Việt Nam: Wikipedia.

+ Danh sách một số Chùa Nam Tông tại Sài Gòn (Tham khảo): Đạo Phật Nguyên Thủy.

[Xem thêm]
Current URL: https://app.phankimngan.com/phat-lich/