Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 05/09/2024 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 05/09/2024 - DL

-Ngày khai giảng năm học mới 5/9 DL-
Stt.51: (03/08 ÂL) Ngày Đức Lục Tổ Huệ Năng thị tịch - Còn gọi là Ngày vía Đức Lục Tổ Huệ Năng.

= Kết quả: Thứ năm, 03/08/2024 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 03/08/2568 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 03/08/2568 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)*

Phật Đản lần thứ: 2649 (15/04 ÂL, tức là 12/05 DL năm 2025)

Lịch Âm Dương - 05/09/2024 [Xem hôm nay]

Năm 2024 DL Nhuận (Tháng 2 có 29 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 05/09/2024 [Xem hôm nay]

Lịch Âm Dương Tháng 09 Năm 2024

Lịch Âm Dương Tháng 09 Năm 2024

Bấm vào đây để xem lịch kết hợp

Bấm vào đây để xem lịch năm

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.