Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 13/10/2024 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 13/10/2024 - DL

-Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 DL-
Stt.58: (11/09 ÂL) Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân - Còn gọi là Ngày Vía Đại Đức Thích Thiện Mỹ.

= Kết quả: Chủ nhật, 11/09/2024 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 11/09/2568 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 11/09/2568 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)*

Phật Đản lần thứ: 2649 (15/04 ÂL, tức là 12/05 DL năm 2025)

Lịch Âm Dương - 13/10/2024 [Xem hôm nay]

Năm 2024 DL Nhuận (Tháng 2 có 29 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 13/10/2024 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.