Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 10/02/2024 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 10/02/2024 - DL

-Mồng Một Tết Nguyên Đán (Mồng 1 Tết cha) ÂL-
-Ra mắt ông bà tổ tiên đầu năm (Cúng đầu năm) ÂL-
Stt.1: (01/01 ÂL) Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh (*) - Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Di Lặc..
Bắc Tông: Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử.


= Kết quả: Thứ bảy, 01/01/2024 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 01/01/2567 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 01/01/2567 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)*

Phật Đản lần thứ: 2649 (15/04 ÂL, tức là 12/05 DL năm 2025)

Lịch Âm Dương - 10/02/2024 [Xem hôm nay]

Năm 2024 DL Nhuận (Tháng 2 có 29 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 10/02/2024 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.