Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 27/08/2024 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 27/08/2024 - DL

Stt.49: (24/07 ÂL) Ngày Bồ Tát Long Thụ đản sanh (*) - Còn gọi là Ngày Vía Long Thụ Bồ Tát
Tổ Long Thọ người đời gọi Ngài là Bồ Tát. Sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 517 năm, ở miền Tây nước Ấn. Thuở nhỏ Ngài thích nghe kinh Phật. Ngài có biệt tài, khi nghe ông Phạm Chí tụng hết 4 bộ kinh Phệ Đà, Ngài thuộc lòng..
Bắc Tông: Một trong bát tông của Phật Giáo Đại Thừa.


= Kết quả: Thứ ba, 24/07/2024 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 24/07/2568 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 24/07/2568 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)*

Phật Đản lần thứ: 2649 (15/04 ÂL, tức là 12/05 DL năm 2025)

Lịch Âm Dương - 27/08/2024 [Xem hôm nay]

Năm 2024 DL Nhuận (Tháng 2 có 29 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 27/08/2024 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.