Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 05/2/2023 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 05/2/2023 - DL

-Rằm Tháng Giêng Âm Lịch (Thượng Nguyên) ÂL-
-Tết Nguyên Tiêu 15/1 ÂL-
-Hội Xuân Núi Bà 15/1 (Tây Ninh) ÂL-
Stt.8: (15/01 ÂL) Rằm Tháng Giêng (Lễ Thượng nguyên) (*) - Còn gọi là Lễ/Tết Nguyên Tiêu. Và là Lễ phóng sinh..
Bắc Tông: Ngày rằm Thượng Nguyên này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.
Nam Tông: Ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch.


Stt.9: (15/01 ÂL) Lễ hội núi Bà Đen – Tây Ninh - Lễ hội núi Bà Đen – Tây Ninh được xem là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất ở miền Nam nước ta. Người ta không chỉ kéo đến đây để bái Phật mà còn để hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng với nhiều chương trình hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Hội Xuân núi Bà Đen là hoạt động lễ hội thường niên tại Khu di tích lịch sử văn hóa-danh thắng và du lịch núi Bà Đen nhân dịp đón năm mới, được tổ chức từ ngày mùng 4 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch..


= Kết quả: Chủ nhật, 15/01/2023 - ÂL

---

PHẬT LỊCH

Phật Lịch Bắc Tông: 15/01/2566 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 15/01/2566 - ÂL

---

LỊCH PHẬT ĐẢN

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)*

Phật Đản lần thứ: 2648 (15/04 ÂL, tức là 22/05 DL năm 2024)

Lịch Âm Dương - 05/2/2023 [Xem hôm nay]

Năm 2023 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 05/2/2023 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.