Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 12/08/2022 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 12/08/2022 - DL

Stt.42: Rằm tháng 7 (Lễ Trung nguyên) (*) - Và là Lễ Vu Lan Báo Hiếu (Ngày Vu Lan Bồn). Nhắc tới đạo hiếu là nói đến ngài Mục Kiền Liên (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát) người được Phật Thích Ca dạy thiết lễ Vu Lan Bồn, ngày rằm tháng bảy năm đó, thân mẫu của ngài được thoát nạn. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời. Lễ phóng sinh.
Bắc Tông: Theo Bắc tông .

= Tức là: 15/07/2022 - ÂL

Phật Lịch Bắc Tông: 15/07/2566 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 15/07/2566 - ÂL

---

Phật Đản lần thứ: 2645 (15/04 ÂL, tức là 26/05 DL năm 2021)

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)*

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Lịch Âm Dương - 12/08/2022 [Xem hôm nay]

Năm 2022 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 12/08/2022 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.