LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Tính chỉ số BMR - BMI của bạn « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Tính chỉ số BMR - BMI của bạn

Đo chỉ số: Cân nặng - Chiều cao (BMR) và Đo chỉ số: Khối cơ thể - Mập, Ốm, Gầy, Bình thường (BMI) Online

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v1.5.0 - 16/06/2021)

Version Update Description
v1.5.0 16/06/2021 + CSS cho giao diện trông đẹp hơn.
Ngày build source: 12/04/2018 15:33:00 - v1.0.0