DANH SÁCH TOOLS - APP | CÔNG CỤ VÀ ỨNG DỤNG HAY - PHÁT TRIỂN BỞI PHAN KIM NGÂN

Danh sách các Tools - App đã Build theo yêu cầu (vui lòng giữ bản quyền tác giả cho tất cả các Tools - App hiện có tại trang này).

Sử dụng Tools - App Online tại trang này hoặc Mua source gốc nếu có nhu cầu.

Bạn có thể yêu cầu thêm Tools - App qua Info của Ngân dưới chân trang.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và sử dụng APP.PHANKIMNGAN.COM.

Available to buy
Đếm số từ, đếm số ký tự trong văn bản
Đếm số từ, đếm số ký tự trong văn bản
v1.0.0
Công cụ đếm số lượng từ, số lượng ký tự có trong văn bản, đoạn, câu,...
HTML-CSS-PHP
Available to buy
Định dạng nội dung văn bản
Định dạng nội dung văn bản
v1.0.0
Công cụ định dạng nội dung văn bản: Chữ hoa, chữ thường, không dấu, space, html,...
HTML-CSS-PHP
Developing... Coming soon!
Tính tuổi hiện tại và Tính tuổi theo điều kiện
Tính tuổi hiện tại và Tính tuổi theo điều kiện
v1.0.0
Tính toán tuổi của bạn hiện tại theo Âm Lịch, Dương Lịch. Tính toán tuổi theo điều kiện, mệnh đề cho sẳn
HTML-CSS-PHP