LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Đếm số từ, đếm số ký tự trong văn bản « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Đếm số từ, đếm số ký tự trong văn bản

Công cụ đếm số lượng từ, số lượng ký tự có trong văn bản, đoạn, câu,...

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v1.0.0 - 30/06/2021)

Version Update Description
v1.0.0 30/06/2021 ...
Ngày build source: 30/06/2021 20:20:56 - v1.0.0