LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Tính VAT xuôi và VAT ngược « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Tính VAT xuôi và VAT ngược

Công cụ tính thuế VAT ngược (giá đã có thuế VAT), thuế suất thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT), công thức tính giá chưa thuế VAT.

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v3.0.0 - 10/10/2020)

Version Update Description
v3.0.0 10/10/2020 + Tích hợp API chuyển số thành chữ (số tiền bằng chữ).
Ngày build source: 25/02/2019 12:29:58 - v1.0.0