LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Công cụ chuyển đổi [Tiếq Việt] của PST TS Bùi Hiền « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Công cụ chuyển đổi [Tiếq Việt] của PST TS Bùi Hiền

Bộ chuyển đổi Tiếq Việt sang cách viết mới do PGS TS Bùi Hiền đề xuất

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v1.0.0 - 05/12/2017)

Version Update Description
v1.0.0 05/12/2017 ...
Ngày build source: 10/12/2017 20:00:00 - v1.0.0