LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Kiểm tra Domain và Xem Whois Domain « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Kiểm tra Domain và Xem Whois Domain

Kiểm tra trạng thái tên miền và xem thông tin tên miền

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v1.3.0 - 16/06/2021)

Version Update Description
v1.3.0 16/06/2021 + Fix lỗi API GET info domain từ nhà cung cấp tên miền bị mất kết nối.
Ngày build source: 16/06/2021 14:30:00 - v1.0.0

Ủng hộ Kim Ngân,
nhà phát triển phần mềm này!