LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN: Đọc số thành chữ - Chuyển số thành chữ « PHAN KIM NGÂN DEV Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

LỊCH SỬ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN

Đọc số thành chữ - Chuyển số thành chữ

Đổi số tiền thành chữ, cách đọc số tiền thành chữ trực tuyến, chuyển đổi số thành chữ online

Tìm hiểu phần mềm

Truy cập phần mềm

(Last version: v1.2.0 - 03/01/2021)

Version Update Description
v1.2.0 03/01/2021 + Tùy biến khung kết quả đọc bằng chữ với nhiều lựa chọn hơn:.
+ viết thường.
+ Viết hoa đầu dòng.
+ Viết Hoa Từng Chữ.
+ VIẾT IN HOA.
Ngày build source: 25/02/2019 12:29:58 - v1.0.0