Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 1/02/2022 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 1/02/2022 - DL

-Mồng Một Tết Nguyên Đán (Mồng 1 Tết cha) ÂL-
Stt.1: (01/01 ÂL) Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh (*) - Còn gọi là Ngày Vía Đức Phật Di Lặc.
Bắc Tông: Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử.


= Kết quả: Thứ ba, 01/01/2022 - ÂL

Phật Lịch Bắc Tông: 01/01/2565 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 01/01/2565 - ÂL

---

Phật Đản lần thứ: 2645 (15/04 ÂL, tức là 26/05 DL năm 2021)

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)*

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Lịch Âm Dương - 1/02/2022 [Xem hôm nay]

Năm 2022 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 1/02/2022 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.