Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 03/11/2022 [Xem hôm nay]

Bạn đang tìm ngày: 03/11/2022 - DL

Stt.59: Tết Trùng Thập (Lễ cơm mới) - Tết Trùng Thập hay Tết Song thập, Tết thầy thuốc, Tết cơm mới, Tết Thường Tân. Được tổ chức vào ngày 10/10 Âm lịch hàng năm. Ở những vùng trồng lúa thì vào ngày 10 tháng 10 âm lịch thường rơi trúng mùa gặt của họ.
Trong Phật giáo, Tết Trùng Thập được gọi là Tết Hạ Nguyên.
Ở một số nơi, Tết Trùng Thập được tổ chức vào ngày rằm Tháng Mười hay ngày 31 tháng 10..

= Tức là: 10/10/2022 - ÂL

Phật Lịch Bắc Tông: 10/10/2566 - ÂL*

Phật Lịch Nam Tông: 10/10/2566 - ÂL

---

Phật Đản lần thứ: 2645 (15/04 ÂL, tức là 26/05 DL năm 2021)

Phật Đản lần thứ: 2646 (15/04 ÂL, tức là 15/05 DL năm 2022)*

Phật Đản lần thứ: 2647 (15/04 ÂL, tức là 02/06 DL năm 2023)

Lịch Âm Dương - 03/11/2022 [Xem hôm nay]

Năm 2022 DL Không Nhuận (Tháng 2 có 28 ngày)

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 03/11/2022 [Xem hôm nay]

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.