Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Cung hoàng đạo của bạn là?

Nhập ngày sinh: (Dương lịch)

Tìm hiểu 12 cung hoàng đạo tại đây

21/03 - 19/04
20/04 - 20/05
21/05 - 21/06
22/06 - 22/07
23/07 - 22/08
23/08 - 22/09
23/09 - 23/10
24/10 - 21/11
22/11 - 21/12
22/12 - 19/01
20/01 - 18/02
19/02 - 20/03